Jak postępować w przypadku pożaru urządzeń elektrycznych?

Pierwszą czynnością w przypadku zapalenia się urządzeń elektrycznych jest ich wyłączenie z prądu. Jeśli to niemożliwe, rozwiązaniem jest zamknięcie dopływu prądu do zasilającej je instalacji elektrycznej. Palących się urządzeń elektrycznych, pozostających pod napięciem, nie wolno gasić wodą ani środkami, które zawierają ją w swym składzie. Zasilane urządzenia elektryczne gasić należy przy użyciu gaśnicy śniegowej (dwutlenek węgla), proszkowej lub piasku.