Poradnik

Jak postępować w przypadku pożaru urządzeń elektrycznych?

Pierwszą czynnością w przypadku zapalenia się urządzeń elektrycznych jest ich wyłączenie z prądu. Jeśli to niemożliwe, rozwiązaniem jest zamknięcie dopływu prądu do zasilającej je instalacji elektrycznej. Palących się urządzeń elektrycznych, pozostających pod napięciem, nie wolno gasić wodą ani środkami, które … Więcej

Przeglądy instalacji elektrycznej – kiedy i jak często?

Badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych służą ocenie ich stanu technicznego oraz zapewnieniu niezawodności działania i bezpieczeństwa użytkowania. Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje diagnostyki w tym zakresie: badania i pomiary odbiorcze – dotyczą instalacji i urządzeń elektrycznych nowo instalowanych lub modernizowanych; mają … Więcej

Jak zmniejszyć rachunki za energię elektryczną?

To pytanie zadaje sobie większość rodzin, szukających w drogich czasach koniecznych oszczędności. Oto kilka prostych zaleceń, których konsekwentne przestrzeganie przez wszystkich wspólnie mieszkających członków rodziny pomoże w redukcji opłat za prąd, a tym samym – w dopięciu domowego budżetu: kontroluj … Więcej